Boyle Traditional Singers' Circle - Ciorcal Ámhránaíochta Traidisiúnta Mhainistir na Búille

3rd Saturday of every month. Next session: 15th August 2019.
Search This Blog

Fáilte - Welcome
to the Boyle Singers' circle - Ciorcal Amhránaíochta Mhainistir na Búille

Traditional unaccompanied singing, in English and Irish.

Dodd’s Crescent Bar (back room), The Crescent, Boyle, Co. Roscommon, Ireland.
The third Saturday of every month, all year around, 9.30pm onwards.

All singers and listeners welcome.


Carols as Gaeilge - Carúil na Nollag

Tá roinnt carúil anseo.

Cé'n fáth nach gcanfá
Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Cách 'na suan, dís araon,
Dís is dílse ag faire le spéis,
Naí beag gnaoi-gheal ceanán tais caomh
Críost ina chodladh go séimh,
Críost ina chodladh go séimh.

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Aoirí ar dtús chuala an scéal,
"Aililiuia" aingil ag glaoch
Cantain Shuairc i ngar is i gcéin
Críost ár Slánaitheoir féin,
Críost ár Slánaitheoir féin.

Oíche chiúin, oíche Mhic Dé,
Mac Dé bhí, gáire a bhéil,
Tuar dá rá 's dá lán-chur i gcéill,
Ann gur tháinig tráth chinn a tséin,
Críost a theacht ar an saol,
Críost a theacht ar an saol. 
 
 nó an ceann is ansa liom féin
Don oíche úd i mBeithil,
beidh tagairt ar ghrian go brách
Don oíche úd i mBeithil,
go dtáinig an Briathar slán

Tá gríosghrua ar spéartha,
's an talamh 'na chlúdach bán
Féach íosagán sa chléibhín,
's an Mhaighdean in aoibhneas grá

Ar leacain lom an tsléibhe,
go nglacann na haoirí scáth
Nuair in oscailt gheal na spéire,
tá teachtaire Dé ar fáil

Céad glóir anois don Athair,
i bhFlaitheasa thuas go hard
Is feasta fós ar talamh,
d'fheara, dea-mhéin síocháin

Christmas session, 19 December. Rain - dear songs?

Let's hope there's none, - rain that is.
Forget Rudolph and bring along some Holly and Ivy, full grown.
Join us in Dodd's on Saturday night, 19th December, for traditional carols and any other songs that take your fancy.

Boyle Singers Circle poster